Nyheder

NY JENS RIGGELSEN - MESTER...
Nyhed skrevet den: 22. September

Så blev anden afdeling af JENS RIGGELSENS MINDETURNERING afviklet med de samme spillere som i sidste uge – og denne gang med de omvendte farver, men stadig med kun 10 minutter pr. mand pr. parti. Det var tydeligt, at folk gerne ville skubbe vor gode formand, Hansjørgen, væk fra førstepladsen, men han forsvarede sig godt, selvom han ikke kunne holde John fra at løbe med den endelige sejr.
Slutstillingen blev således: 1: JOHN 14 p.; 2: HANSJØRGEN 13 p.; 3 og 4: ERNST og HENRIK, hver 12½ p.; 5: FINN 12 p.; 6: UWE 11 p.; 7: ERIK: 8 p.; 8: HANS PETER: 4 p.; 9: THIJAS: 3 p.; Mr. NO Name: 0 p.
TILLYKKE til JOHN, som nu – et år frem - kan bryste sig af stillingen som klubbens nye JENS RIGGELSEN-mester.


JENS RIGGELSENS MINDETURNERING...
Nyhed skrevet den: 15. September

På den ordinære klubaften startede så dette års udgave af JENS RIGGELSENS MINDETURNERING. Det er jo en hurtig-skak-turnering over to omgange, hvor man spiller alle-mod alle. Hver har blot 10 minutter til rådighed til hvert parti, og det er der jo – som bekendt – nogle, der er klart bedre til end andre.
Med 9 aktive og en ”mr. No Name” blev første omgangs resultater således: HANSJØRGEN: 8 p.; JOHN: 7 p.; ERNST: 6½ p.; FINN: 6 p.; UWE: 5½ p.; HENRIK: 5 p.; ERIK: 3 p.; HANS PETER og THIJAS: hver 2 p.; Mr. NO Name: 0 p.
Om en uge mødes vi så igen – med omvendte farver.


ALSSUND EFTERÅRSTURNERING 2015...
Nyhed skrevet den: 13. September

På denne varme sensommeraften startede ALSSUND EFTERÅRSTURNERING 2016. Der deltager i år 14 mand (9 fra Alssund; 1 fra Sydøstfyn og 4 fra Gråsten), og man gik hårdt i gang med en Schweizer, hvor 1. runde normalt giver en hel del favorit-sejre.
Vor klub (de 4) repræsenteres af HANSJØRGEN, ERIK, ERNST og HANS PETER.
Hansjørgen og Erik vandt (som favoritter), og Hansjørgen tog gevinsten fra Hans Peter. Ernst spillede mod Mathias fra Sydøstfyn, og trods et rating-underskud på 270 fik de to spillet et meget hårdt og sejt parti (aftenens længste), hvor Ernst til sidst måtte give sig.
Alle resultater og stillingen med runde 2 indlagt kan ses på Alssunds hjemmeside, hvor interesserede fortsat vil kunne følge med i denne turnering.


GENERALFORSAMLING..
Nyhed skrevet den: 31. Juli

GRÅSTEN SKAKKLUB afholder GENERALFORSAMLING i vort faste spillelokale, AHLMANNSPARKEN, mødelokale 2;
TORSDAG d. 18. august, 2016, kl. 19.00.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.
2a. Godkendelse af formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
3a. Godkendelse af kassererens beretning.
4. Indkomne forslag til behandling. Evt, forslag skal indleveres til formanden
Senest 10. august 2016.

5. Holdturnering / kørsel til holdkampe.
6. Hjemmesiden.
7. Nye aktiviteter i det kommende år.

8. VALG:
Kasserer John Kristoffersen er på valg.
Bestyrelsesmedlem Henrik Feldborg er på valg.
Bestyrelses-suppleant Bent Bojsen er på valg.
Bilagskontrollør Erik Asmund er på valg.
Bilagskontrollør-suppleant Jens S. Petersen er på valg.
9. Eventuelt.

Med venlig hilsen fra BESTYRELSEN.
v/ formand Hansjørgen Clausen, tlf. 25126007.
e-mail: hansjorgenclausen@live.dk
Æblehaven 20, Egernsund.
.
.
SÆSONSTART, 11. august...
Nyhed skrevet den: 30. Juli

SÆSONEN 2016 - 2017 starter med en træningsaften i klubben – som sædvanlig – TORSDAG d. 11. august, kl. 19.
Den næste torsdag, 18. august, kl. 19, er der GENERALFORSAMLING.
Se den særlige indkaldelse dertil.


TERRASSE-SKAK slut for i år..
Nyhed skrevet den: 30. Juli

I dag sluttede vi så TERRASSE-SKAK 2016. Desværre måtte dagens oprindelige vært, Steen,melde fra, da han blev ramt af et ret så alvorligt maveonde. Men vor formand, Hansjørgen trådte straks til, og turneringen blev flyttet til Æblehaven.
Det blev en drabelig afslutning med masser af kampskak, snedige og lumske træk og nok ligeså mange alvorlige fejltræk. 11 spillere var mødt op, bl.a. vor egen tidligere klubmester, JØRGEN, som havde forladt det fynske område for at være med. Og endvidere havde vi besøg af 4 stærke folk fra Tønder, som satte deres præg på afviklingen, bl.a. ved at CHR. KARSTENSEN blev dagens vinder. Herefter blev placeringen således: nr.2: EJVIND PALM, Tønder; nr. 3: JØRGEN CLAUSEN; nr. 4: BENT; nr. 5: CLAUS (Bov): nr. 6 & 7: NIELS FALSIG og ADIS HEREMIC, begge Tønder: nr. 8: HENRIK; nr. 9: JESPER; nr. 10: HANSJØRGEN, og sidst som nr. 11: ERIK.
Efter 5½ times koncentreret skak var man klar til at udregne den samlede placering efter formandens snedige pointsystem. Naturligvis var det her en fordel, hvis man havde deltaget i flere, måske i alle 4 omgange. De 7 bedste i dette system fik hver en beskeden præmie, og stillingen var således: BENT: 92 p.; CLAUS: 81 p.; JESPER: 57 p.; HANSJØRGEN: 52 p.; ERNST: 35 p.; ERIK: 33 p.; CHRISTIAN (Tønder): 25 p.; HENRIK: 23 p.; EJVIND (Tønder): 22 p.; NIELS og ADIS (begge Tønder): 11 p.