Nyheder

Generalforsamling
Nyhed skrevet den: 10. August
Den 10. august 2017 afholdt Gråsten Skakklub generalforsamling. Til stede var Erik Asmund, John Kristoffersen, Henrik Feldborg, Bent Bojsen, Finn Zanchetta, Hans Peter Brunsgård, Hansjørgen Clausen, Jens Staadsen og nye Børge. Punkterne på dagsordenen blev vedtaget uden større skærmydsler eller trusler. Hans-Jørgen blev genvalgt som formand, Bent Bojsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant, Steen Zanchetta blev genvalgt som bilagskontrollør in absentia og Jens Staadsen blev genvalgt som bilagskontrollør-suppleant og hjemmesideansvarlig. Regnskabet, som blev fremlagt af kassereren, blev vedtaget. Der blev diskuteret, hvordan vi i klubben kan opnå et bedre fremmøde på almindelige klubaftener. Bent Bojsen tilbød at undervise i åbningsteori på udvalgte torsdage, og der blev drøftet om andre aktiviteter, såsom en lille turnering med en præmie, ville kunne forbedre fremmødet. Formanden kunne i øvrigt berette, at vi i den kommende sæson opererer med 2 klubhold. Formanden fortsætter selv som holdleder for 1.-holdet og Jens fortsætter som holdleder for 2.-holdet. Finn Z. ytrede ønske om at spille færre holdkampe i den kommende sæson, og andre ytrede ønske om at fremrykke forårets mange aktiviteter til et tidligere tidspunkt på året. Efter generalforsamlingen blev der afholdt en lille lynturnering, hvor Bent vandt, og Finn kom på andenpladsen.

GENERALFORSAMLING...
Nyhed skrevet den: 15. JuliGRÅSTEN SKAKKLUB.....

Generalforsamling 2017....

Generalforsamling afholdes i vort klublokale i Ahlmannsparkens mødelokale 2
10. august 2017, kl. 19.00.

Klubben er vært ved kaffen denne aften.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.
2a. Godkendelse af formandens beretning.

3. Kassererens beretning.
3a. Godkendelse af kassererens beretning.

4. Eventuelt indkomne forslag.
Sådanne skal være indleveret til formanden senest 1. august 2017.

5. Holdturnering / Kørsel til holdkampe.
6. Hjemmesiden.
7. Nye aktiviteter i det kommende år.

8. VALG: Formand Hansjørgen Clausen er på valg.
Bestyrelsessuppleant Bent Bojsen er på valg.
Bilagskontrollør Steen Zanchetta er på valg.
Bilagskontrollør-suppleant Jens Staadsen er på valg.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen, v/ formand Hansjørgen Clausen, Æblehaven 20, Egernsund, tlf. 25126007.
email: hansjorgenclausen@live.dk

MERE TERRASSE-SKAK....
Nyhed skrevet den: 15. Juli


Så blev 2. omgang af TERRASSE-SKAKKEN afviklet. Det skete i dag hos formanden i Egernsund, og der var mødt 10 spillere op.
Nye deltagere gjorde dagen yderst spændende og udfordrende. Vi havde besøg af Jørgen, vor tidligere, unge klubmester, som jo nu gør Fyn usikker.
Og vore egne, Uwe og Carsten havde fået Mogens Grete (Åbenrå) med. Og det blev en skrap omgang for klubbens egne folk.
De 10 mand sluttede - efter 9 runder á 2x15 minutter - således: MOGENS: nr. 1; ERNST: nr. 2; JØRGEN: nr. 3; CARSTEN og JESPER: nr. 4 og 5;
BENT og CLAUS (Bov): nr. 6 og 7; ERIK: nr. 8; HANSJØRGEN: nr. 9 og UWE: nr. 10.
Efter at have tildelt point - efter samlet 2 runder - i følge formandens snedige metode, er stillingen nu følgende:
JESPER: 37; BENT: 36; CLAUS: 28; MOGENS: 25; ERNST: 22; JOHN: 21; HANSJØRGEN og JØRGEN: begge 20; ERIK: 17; CARSTEN: 16; BRODER: 12; UWE: 3.

1. afdeling TERRASSESKAK...
Nyhed skrevet den: 1. Juli


I dag, 1. juli, startede så årets TERRASSE-SKAK. Man rammer jo i sådanne tilfælde ind i folks ferieplaner, så vi er jo ikke forvænt med forfærdelig mange
deltagere.
Men med 7 fremmødte + en Mr. No-Name blev det muligt at afvikle en rigtig god turnering, hvor alle gjorde deres bedste i partier à 2 x 20 minutter.
De opnåede point og placeringer, som der kan arbejdes videre udfra om 14 dage hos Hansjørgen i Egernsund, følger her:
BENT: 6 p.; JOHN og JESPER: begge 5½ p.; CLAUS (Bov): 4 p.; HANSJØRGEN: 3 p.; BRODER (Alssund): 2½ p. og sidst ERIK: 1½ p.

HUSK... Terrasseskak.....
Nyhed skrevet den: 24. Juni


HUSK: På lørdag, d. 1. juli, har vi 1. afdeling af årets TERRASSE-SKAK hos Bent Bojsen.
Det plejer at være en hyggelig og uhøjtidelig, men samtidig en rigtig spændende og givende dag.
Se her på hjemmesiden det lille program - bare kik tre "indlæg" baglæns.
Og meld dig til pr. telefon til BENT senest på torsdag.