Nyheder

GRÅSTEN SKAKKLUBS KLUTURNERING 2020.
Nyhed skrevet den: 8. Januar
DATOER: torsdage 20/2 - 5/3 - 19/3 - 26/3 - 16/4 - 23/4 - 7/5.

GRUPPER: Fortrinsvis 8 mands grupper nederste gruppe evt. monrad.

STED: Gråsten skole Degnevænget 2 vestfløjen lokale 25 - 26.

TID: 1,30 + 30 sek pr. træk fra 19,00 - 23,00. Hængepartier afvikles
efter aftale eller på torsdage hvor der er alm. klubaften.

INDSKUD: Klubmedlemmer 0 kr. ikke medlemmer 140,00 kr.

TILMELDING: senest d. 14/2 2020 med navn,klub,rating og tlf.

PRÆMIE: Der pr. til nr. 1 + 2 i hver pulje ved ligestilling deles præmierne.
Turneringen er en EMT. og vil blive ratet ved lige stilling som
klubmester er det alm. korrektionder er gældene.

Afbud : Senest kl. 16,00 . samme dag og kommer mand mere end en
halv time for sent har man tabt

Venlig hilsen ved formanden for Gråsten skak klub Hansjørgen Clausen
Æblehaven 20 Egernsund tlf. 25126007 .
E-mail : hansjorgenclausen@live.dk

Beretning for sæson 2018 - 2019
Nyhed skrevet den: 12. August
Jeg vil starte med at sige mange tak for sæsonen som bød på flere overraskelser, som f.eks. oprykning til Mester 1 - vel at mærke uden at blive placeret deroppe pga. et afbud. Det er første gang i over 20 år, at vi rykker direkte op med førsteholdet! Tak til alle der deltog, og så at vi til dags dato er den største skakklub i Sønderborg kommune med mere end 22 medlemmer, og vi tiltrækker stadig flerer nye medlemmer.

Jeg vil starte med det sportslige først - det organisatoriske kommer senere fra hovedkredsen og DSU.

Jeg ligger ud med den Jens Riggelsens mindeturnering, hvor vi i år deltog med 10 mand, og som blev vundet af Henrik Feldborg med 15 point og nr. 2 blev Finn Zanchetta med 13 point. I vores EMT. med Alssund skakklub Slots turneringen, som er en åben

turnering, var vi 20 deltagere og i gruppe 1 vandt Ejvind Ambøg fra Haderslev med 6 point foran Peter Wang med 5 point. I gruppe 2 vandt vores nye medlem Steiner Richter med 7 point ud af 7 kampe og blev bymester 2018 og nr. 2 blev Poul E. Nielse fra Alssund.

Vi var igen godt repræsenteret i flere turneringer i landsdelen samt i Ringkøbing og Odense EMT, som vi kom ud med jævne resultater. I SGP deltog vi kun nogle få med jævne resultater.

I 2019 startede vi op med klubturneringen, hvor vi var 18 mand og i gruppe 1 var det Ejvind Ambøg der løb af med sejren foran vores nye klubmester Peter Wang og Bent Bojsen, der begge havde 5 point. I gruppe 2 vandt Hansjørgen Clausen foran Steen Jensen, som begge fik 5½ point.

Tokant-turneringen med Alssund er blevet udskudt til her i August d. 28 - 29 2019, idet Alssund nu har klubaften om onsdagen og derfor er det 2 dage lige i træk.

Vi var 3 mand til DM i Svendborg med jævne resultater: det var Ernst, Jørgen og Hansjørgen.

Holdturnering som vi i Mester 2 gjorde det så fantastisk, at vi rykkede op i mester 1 - tak til både de nye og gamle spillere på holdet og med Rasmus og Jørgen på de øverste pladser og spillede som de kunne kom vi godt i mål. Det, at vi kunne stille med 3 hold er så suverænt at vi nu må betegnes som en af de stor klubber i Syd Danmark, og tak til holdlederne på de to andre som har haft det svært med lange ture en alm. aften og med holdopstilling med afbud og lignende - men tak til holdlederne.

Terrasseskak blev i løbet af sommeren afholdt 5 gange med 12 deltagere - også med nye og en er blevet klubmedlem. Turneringen vandtes af Hansjørgen forand Bent.

Det organitoriske: Jeg ligger ud med, at vi har fået nye lokaler i Gråsten Skole Degnevænget 2 på grund af ombygning af Ahlmannsparken i det næste års tid. På hovedkredsens generalforsamling blev der ingen ændringer ved holdturnering eller forhøjelse af kontingent. Det samme var tilfeldet i DSU - igen ændringer stadigvæk et medlems nedgang på landsplan.
Det var berretning for 2019.

Med venlig hilsen Gråsten Skak klub 2019 - 2020

Formanden Hansjørgen Clausen tlf. 25126007.

Opstart efter sommerferien
Nyhed skrevet den: 13. Juli
GRÅSTEN SKAKKLUB STARTER OP

torsdag d. 15 - 8 2019 med skakaften

torsdag d. 22 - 8 2019 med skakaften.

onsdag d. 28 - 8 2019 tokant turnering i Alssund. Hurtig skak.

torsdag d. 29 - 8 2019 tokant turnering i Gråsten. Hurtig skak.


Venlig hilsen Bestyrelsen

V. formanden Hansjørgen Clause


VEL MØDT I SKAKKLUBBEN.

Indkaldelse til Generalforsamling den 12 .09.2019
Nyhed skrevet den: 13. Juli

I NYE SPILLELOKALER PÅ GRÅSTEN-SKOLE VESTFLØJEN LOKALE 25.

Gråsten skakklub er vært ved kaffen denne aften.


Dagsorden med følgende punkter:


1. Valg af dirigent.

2. Formandens Berretning.

2a. Godkendelse af formandens beretning.

3. Kassererens Beretning.

3a. Godkendelse af kasserens beretning.

4. Indkomne forslag skal indleveres til formanden inden den
01.09.2019.

5. Holdturnering / kørsel til holdkampe.

6. Hjemmesiden.

6a. Hjemmesiden ny webmaster Jens ønsker ikke at fortsætte.

7. 100 års jubilæum 2024 forslag til hvad vi skal lave.

8. Turneringer i løbet af året.

9. VALG:

Valg af formanden: Hansjørgen Clausen er på valg og
genopstiller

Valg af bestyrelses supliant: Bent Bojsen er på valg.

Valg af bilagskontrolør: Steen Zanchetta er på valg.

Valg af bilagskontrolør supliant: Børge Juulsgaard er på valg.

10. EVT.


TERRASSESKAK - GRAND PRIX 2019
Nyhed skrevet den: 9. Maj
Gråsten skakklub kan igen i år indbyde til terrasseskak på følgende datoer hen over sommeren. Du tager selv lidt grill-mad og drikkevarer med. Værten sørger for lidt kaffe og tænder grillen til aften. Man starter kl. 13.00 og bliver ved til man ikke vil mere og hygger sig hele dagen. Værten bestemmer betænkningstiden med mindst 7 runder. Indskud 20,00 kr., som ubeskåret går til præmier.

For at få en præmie skal man deltage i 2 ud af 5 mulige gange.

Der vil være 5 - 8 præmier på højkant.

Pointliste vil være til stede hver gang.


Vi starter sæsonen...


Lørdag den 29/6 2019 ved Peter Wang, Hvedemarken 47, Rinkenæs tlf. 25131643.

Lørdag den 6/7 2019 ved John Kristoffersen, Slotsgade Gråsten, tlf. 51209202.

Lørdag den 13/7 2019 ved Hansjørgen Clausen, Æblehaven 20, Egernsund tlf. 25126007.

Lørdag den 20/7 2019 ved Bent Bojsen, Fjorvej 127, Rinkenæs tlf. 74608630.

lørdag den 3/8 2019 ved Bent Bojsen, Fjorvej 127, Rinkenæs tlf. 74608630.


HUSK AT RINGE BESKED INDEN TORSDAGEN FØR OM I KOMMER ANG.KAFFE.

Nye folk er velkomne til at tage med.


Venlig hilsen

Gråsten Skakklub
V. Formanden
Hansjørgen Clausen

TERRASSESKAK - GRAND PRIX 2019
Nyhed skrevet den: 9. Maj
Gråsten skakklub kan igen i år indbyde til terrasseskak

på følgende datoer hen over sommeren. Du tager selv lidt grillmad og drikkevarer med, værten sørger for lidt kaffe og tænder grillen til aften. Man starter kl. 13.00 og bliver ved til man ikke vil mere og hygger sig hele dagen. Værten bestemmer betænkningstiden med mindst 7 runder, indskud 20,00 kr. som ubetinget går til præmie. For at en få præmie skal man deltage i 2 ud af 5 mulige gange. Der vil være 5 - 8 præmier på højkant. Point liste vil være til stede hver gang.

Vi starter sæsonen hos.......

Lørdag 29 - 6 2019 Ved Peter Wang Hvedemarken 47 Rinkenæs tlf. 25131643.

Lørdag 6 - 7 2019 Ved John Kristoffersen Slotsgade Gråsten tlf. 51209202.

Lørdag 13 - 7 2019 Ved Hansjørgen Clausen Æblehaven 20 Egernsund tlf. 25126007.

Lørdag 20 - 7 2019 Ved Bent Bojsen Fjorvej 127 Rinkenæs tlf. 74608630.

lørdag 3 - 8 2019 ved Bent Bojsen Fjorvej 127 Rinkenæs tlf. 74608630.


HUSK AT RINGE BESKED INDEN TORSDAGEN FØR OM I KOMMER ANG.KAFFE.

Nye folk er velkomne til at tage med


Venlig hilsen

Gråsten Skakklub
V. Formanden Hansjørgen Clausen