Nyheder

FORMANDENS BERETNING 2023
Nyhed skrevet den: 17. August
Jeg vil starte med at sige at et godt år er gået. Vi har været med
mange steder og spillet godt skak. Jeg starter med Slots
turnering hvor vi var 16 deltagere hvor Claus Nielsen vandt gr. 1
og i gr. 2 kom Børge Juulsgaard på en delt 1 plads men
by mester blev Henning Jacobsen med mest score over forventet.
Guido Heinemann vandt Jens Riggelsens mindepokal. I foråret
spillede vi klubturnering med mange nye navne og Guido Heinemann
vandt og i gruppe 2 blev det Hansjørgen Clausen. Der var en del
ude fra særligt i gruppe 1. Holdturnering spillede vi bare godt
Mester 1 var en hård nyser men vi blev en flot nr. 5 og i B rækken
blev vi nr. 2 meget flot og hvor Børge Juulsgaard fik Præmie.
Så er der nogle der har deltaget i andre turneringer og der har
vi Guido der har deltaget med gode resultater. Vi har holdt i
løbet af sommeren 4 gange terrasseskak i løbet af Juli og August
der var i alt 9 deltagere og Christian Jørgensen Alssund vandt.
Bent Bojsen var med alle 4 gange og er i god bedring. I det næste
år har vi 100 års jubilæum som vi slutter i Pinsen med et stævne
det taler vi om under punktet på dagsorden. I DSU. kommer der en
Kontingent stigning på 60 kr. om året men i hovedkredsen falder den
så det bliver næsten det samme. Der kommer en ny holdturnerings
struktur i division som vil påvirke Hovedkredsens holdturnering.
Her til sidst vil jeg sige tak for en god sæson med god sus på alle
områder til en ny sæson der bliver endnu bedre.

Venlig hilsen formanden
Hansjørgen Clausen.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 17-8-2023
Nyhed skrevet den: 24. Juli
På Gråsten skole vestfløjen lokale 25.
Gråsten skakklub er vært ved kaffen denne aften.

Dagsorden med følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
2a. Godkendelse af formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
3a. Godkendelse af kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
skal indleveres til formanden inden den 11-8-2023.
5. Holdturnering 2023 - 2024.
6. Klubturnering - Slotsturnering.
7. Hjemmesiden.
8. Jubilæumsturnering 100 år. 2024 nyt fra dette.
9. Valg.
Formanden er på valg ønsker genvalg.
Bestyrelses supplikant er på valg Peter Otten.
Bilags kontrollør er på valg Steen Zanchetta.
Bilags kontrollør supplikant er på valg Carsten Andersen.
10. EVT.

Venlig hilsen bestyrelsen. V. Formanden
Hansjørgen Clausen. TLF. 25126007
E - Mail. hansjorgenclausen@live.dk
Æblehaven 20 Egernsund.

Vi har terrasseskak ved undertegnede den 5 - 8 2023.
og vi starter op i klubben torsdag den 10 - 8 - 2023.

VEL MØDT I SKAKKLUBBEN.

Terrasseskak
Nyhed skrevet den: 24. Maj
Gråsten skakklub vil igen i år indbyde til en gang terrasse skak på
følgende datoer hen over sommeren. Du tager selv lidt gril mad
og drikke varer med. Værten sørger for lidt kaffe og tænder op i
grillen til aften. Man starter kl. 13,00 og bliver ved ind til man ikke
vil mere og hygger sig hele dagen. Værten bestemmer runder og
betænknings tid. Indskud 20,00 kr. som ubetinget går til præmie.
For at få præmie skal man deltage 2 gange ud af 4 gange man
kan deltage. Der er 4 - 8 præmie på højkant afgørende hvor
mange der deltager.

VI STARTER HOS
Lørdag den 1/7 hos Peter Wang Hvedemarken 47 Rinkenæs.
TLF. 25131643.

Lørdag den 15/7 hos Hansjørgen Clausen Æblehaven 20 Egernsund.
TLF. 25126007.

Lørdag den 22/7 hos Peter Otten Nederbyvej 55 Rinkenæs.
TLF. 60905677.

Lørdag den 5/8 hos John Kristoffersen Slotsgade 21 Gråsten.
TLF. 51209202.

HUSK AT RINGE BESKED OM TORSDAGEN FØR OM I KOMMER ANG.
KAFFE OG DELTAGERE. NYE FOLK ER VELKOMNE AT TAGE MED.

Venlig hilsen Gråsten Skakklub V. Hansjørgen Clausen


Guido klubmester igen
Nyhed skrevet den: 21. April
Med en runde igen, er det nu klart, at Guido genvinder klubmesterskabet. Med kun 3 bejlere til titlen i øverste gruppe, er det klart at Guido ikke længere kan hentes af sine klubkammerater. Mere spændende er det dog om puljesejren. Her møder Guido Norbert i en direkte duel om puljesejren i sidste runde.

I gruppe 2 er der dog en helt anden spænding før sidste runde, hvor 4 kan løbe med titlen gruppe 2 klubmester. Her ligger Hansjørgen i spidsen med 4,5 point og skal i sidste runde møde Verner med 3,5 point, som dog har en kamp i hånden. John og Henrik med hver 4 point vil også kunne nå det. Der er risiko for at vinderen må findes på korrektion.

Klubturnering igang
Nyhed skrevet den: 20. Marts
Som de fleste har lagt mærke til er klubturneringen i fuld gang. Man kan nu finde link til turneringen under resultater. Turneringen er i år præget af, at der er flere stærke spillere med fra andre klubber, hvilket kun gør turneringen endnu mere spændende.