Nyheder

GENERALFORSAMLING..
Nyhed skrevet den: 31. Juli

GRÅSTEN SKAKKLUB afholder GENERALFORSAMLING i vort faste spillelokale, AHLMANNSPARKEN, mødelokale 2;
TORSDAG d. 18. august, 2016, kl. 19.00.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.
2a. Godkendelse af formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
3a. Godkendelse af kassererens beretning.
4. Indkomne forslag til behandling. Evt, forslag skal indleveres til formanden
Senest 10. august 2016.

5. Holdturnering / kørsel til holdkampe.
6. Hjemmesiden.
7. Nye aktiviteter i det kommende år.

8. VALG:
Kasserer John Kristoffersen er på valg.
Bestyrelsesmedlem Henrik Feldborg er på valg.
Bestyrelses-suppleant Bent Bojsen er på valg.
Bilagskontrollør Erik Asmund er på valg.
Bilagskontrollør-suppleant Jens S. Petersen er på valg.
9. Eventuelt.

Med venlig hilsen fra BESTYRELSEN.
v/ formand Hansjørgen Clausen, tlf. 25126007.
e-mail: hansjorgenclausen@live.dk
Æblehaven 20, Egernsund.
.
.
SÆSONSTART, 11. august...
Nyhed skrevet den: 30. Juli

SÆSONEN 2016 - 2017 starter med en træningsaften i klubben – som sædvanlig – TORSDAG d. 11. august, kl. 19.
Den næste torsdag, 18. august, kl. 19, er der GENERALFORSAMLING.
Se den særlige indkaldelse dertil.


TERRASSE-SKAK slut for i år..
Nyhed skrevet den: 30. Juli

I dag sluttede vi så TERRASSE-SKAK 2016. Desværre måtte dagens oprindelige vært, Steen,melde fra, da han blev ramt af et ret så alvorligt maveonde. Men vor formand, Hansjørgen trådte straks til, og turneringen blev flyttet til Æblehaven.
Det blev en drabelig afslutning med masser af kampskak, snedige og lumske træk og nok ligeså mange alvorlige fejltræk. 11 spillere var mødt op, bl.a. vor egen tidligere klubmester, JØRGEN, som havde forladt det fynske område for at være med. Og endvidere havde vi besøg af 4 stærke folk fra Tønder, som satte deres præg på afviklingen, bl.a. ved at CHR. KARSTENSEN blev dagens vinder. Herefter blev placeringen således: nr.2: EJVIND PALM, Tønder; nr. 3: JØRGEN CLAUSEN; nr. 4: BENT; nr. 5: CLAUS (Bov): nr. 6 & 7: NIELS FALSIG og ADIS HEREMIC, begge Tønder: nr. 8: HENRIK; nr. 9: JESPER; nr. 10: HANSJØRGEN, og sidst som nr. 11: ERIK.
Efter 5½ times koncentreret skak var man klar til at udregne den samlede placering efter formandens snedige pointsystem. Naturligvis var det her en fordel, hvis man havde deltaget i flere, måske i alle 4 omgange. De 7 bedste i dette system fik hver en beskeden præmie, og stillingen var således: BENT: 92 p.; CLAUS: 81 p.; JESPER: 57 p.; HANSJØRGEN: 52 p.; ERNST: 35 p.; ERIK: 33 p.; CHRISTIAN (Tønder): 25 p.; HENRIK: 23 p.; EJVIND (Tønder): 22 p.; NIELS og ADIS (begge Tønder): 11 p.


Igen TERRASSE-SKAK...
Nyhed skrevet den: 23. Juli

I dag, 23. juli, afvikledes så planmæssigt 3. omgang af den hyggelige TERRASSESKAK hos Bent - og denne gang igen med 6 deltagere.
Følgende placering fremkom: 1. BENT; 2. CLAUS (Bov); 3. JESPER; 4. HANSJØRGEN; 5. ERNST; 6. ERIK.
Herefter – efter 3 omgange – er stillingen i Terrasse-point således: BENT: 75 p.; CLAUS: 66 p.; JESPER: 52 p.; HANSJØRGEN: 49 p.; ERNST: 35 p.; ERIK: 32 p.; HENRIK: 15 p.
Og husk: 4. og sidste omgang spilles førstkommende lørdag, 30. juli, hos STEEN på Orkangervej 14; (tlf. 60893640). Se den samlede indbydelse her på siden – af 12. maj).


TERRASSE-SKAK....
Nyhed skrevet den: 20. Juli

Det er snart LØRDAG igen….
HUSK, at vi spiller TERRASSESKAK hos BENT fra kl. 13…..